top of page

KVALITET OG BÆREKRAFT

Som produsent og tilbyder av næringsmidler har vår virksomhet betydning både for mennesker og miljø.  Vi ønsker å ta vårt ansvar og videreutvikle oss som et bærekraftig selskap som tar samfunnsansvar. 

Vårt arbeid med kvalitet og bærekraft 

Vi har etablert en strategi for bærekraft som tydeliggjør våre ambisjoner og overordnede mål og samtidig beskriver hvordan vi jobber for å oppnå målene. 

For å sikre et systematisk arbeid med bærekraft følger vi FNs mål for bærekraftig utvikling.  Vi har valgt ut følgende prioriterte områder:

  • Innovasjon og infrastruktur

  • Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Samarbeid for å nå målene

Innenfor hvert av disse områdene har vi definert tydelige ambisjoner og delmål slik at det bidrar til å gi retning for våre ansatte og synliggjøre vårt arbeid med bærekraft overfor kunder, leverandører og offentlige myndigheter.

Nærhet til markedet 

Baxt prioriterer høy andel norskproduserte varer og bruk av norske råvarer. Dette gir oss en nærhet til markedet. Vi har fokus på optimalisering av transport og effektivisering av forpakninger.

Tin og server 

En stor del av våre produkter blir hurtigfryst direkte etter produksjon og bevares fryst helt til de er på utsalgssted.  På den måten kan vi tilby forbrukere bedre holdbarhet og redusere omfanget av matsvinn.

Mer effektiv emballasje 

Vi jobber målrettet med tiltak på emballasjesiden, både for å redusere bruken av plast og for å fjerne luft i forpakningene. 

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Denne loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Innføringen av loven medfører at vi i Baxt må gjøre aktsomhetsvurderinger for å kunne redusere risikoen for at vår virksomhet direkte eller indirekte medvirker til brudd på menneskerettighetene. Vår redegjørelse for arbeidet med åpenhetsloven kan du lese her:

Naturlig fri for gluten_edited.png
bottom of page